V piatok 22. mája pribudlo na Obchodnú ulicu 7 nových smetných košov. Pyšne si môžeme povedať, že sme prispeli k tomu aby sa pohli ľady v spolupráci s mestom a MČ Staré Mesto.
Na workshope „Refresh“ Obchodnej ul., korý sa bude konať 28. – 29.5 2015 v Pube u Zeleného Stromu spoločne vytýčime ďalšie krátkodobé ciele, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu stavu na OU.

 

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: