Modrý anjel poskytuje širokoformátovú psychosociálnu podporu ľudom, ktorí sa náhle ocitli v extrémne ťažkej životnej situácii – do portfólia Modrého Anjela spadá krížová intervencia občanom SR po tragických situáciách, v ktorých stratili rodinných príslušníkov alebo blízkych priateľov, v zahraničí alebo na území SR, poprípadová starostlivosť o bankových zamestnancov. Modrý Anjel zasahuje ako pri individuálnych – rozsahom malých nešťastiach, tak aj pri hromadných nešťastiach – tzv. udalostiach s hromadným postihnutím osôb.

24/7 prevádzkujeme krízovú linku pre partnerské subjekty, ktoré nás alarmujú do zásahov (operačné strediská hasičského a záchranného zboru SR, PZ SR, záchrannej zdravotnej služby SR), no aj pre laickú verejnosť či profesionálnu verejnosť (školskí psychológovia pri spracovávaní tragických udalostí v školách – po úmrtiach ich žiakov).

Viac informácii sa o Modrom Anjelovi môžete dozvedieť tu: http://www.modryanjel.sk/o-nas/co-je-modry-anjel-1

 

NONSTOP Krízova linka +421 944 171 272
ModryAnjel@ModryAnjel.sk

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: