Nedávno sme s hosťami s Budapešti, Ríma a Prahy navštívili okrem Obchodnej ulice aj niekoľko ďalších miest v Bratislave, kde sa miestne komunity snažia efektívnejšie spolupracovať naprieč sektormi a robiť veci udržateľnejšie. Tieto alternatívne modely fungovania a financovania komunitných projektov mapujú v rámci projektu „Funding the Cooperative City“. Viac infomácií nájdete na stránke Eutropian

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: