Bratislava, 20.11.2015
Magistrát v uplynulých dňoch dal ponatierať stĺpy verejného osvetlenia na Poštovej a Obchodnej ulici v Bratislave. Použil pritom špeciálnu antiposter farbu, ktorá zabraňuje umiestňovaniu plagátov a nelegálnej reklamy na stĺpoch verejného osvetlenia.
Natretie stĺpov verejného osvetlenia je pokračovanie iniciatívy občianského združenia Obchodná ulica a okolie, ktoré v lete začalo s čistením stĺpov na Obchodnej ulici ako jednou z prvých aktivít vedúcich k vytvoreniu kvalitnejšieho verejného priestoru a lepšieho obrazu Obchodnej ulice a priľahlých ulíc. Vedenia hlavného mesta tak splnilo sľub, ktorý dalo tomuto občianskému združeniu v auguste tohto roka.
Na základe tohto prísľubu, občianske združenie za pomoci prevádzkarov, dobrovoľníkov a aktivistov odstránili nelegálnu reklamu na 37 stĺpoch verejného osvetlenia. „Na tomto prípade vidíme, že súčinnosť občianského tlaku a spolupráce mesta prináša konkrétne výsledky. Sme presvedčení, že dobrá spolupráca bude pokračovať aj pri ďaľších projektoch.“ konštatuje Davy Čajko z občianského združenia Obchodná ulica a okolie, ktoré bolo iniciatorom odstránenia nelegálnej reklamy a následného natierania stĺpov.
Stĺpy na Poštovej ulici natierala spoločnosť Siemens v rámci  svojich CSR /corporate social responsibility/ aktivít na požiadanie mesta. Stĺpy na Obchodnej ulici mestský Dopravný podnik Bratislavy z vlastného rozpočtu, taktiež na požiadanie mesta.
Celkové náklady iba na natierania Poštovej ulice boli vo výške 2 500 eur. Stĺpy verejného osvetlenia na Obchodnej ulici sa natierali z rozpočtu Dopravného podniku. Ďalšie odstraňovanie nelegálnej reklamy a plagátov zo stĺpov verejného osvetlenia bude pokračovať. Mesto totiž plánuje dať do poriadku viacero stĺpov verejného osvetlenia v meste, avšak všetko bude závisieť od finančných kapacít mesta. „Sme však veľmi radi, že sme takýmto spôsobom pomohli k skrášleniu Obchodnej a Poštovej ulice. Sú to na prvý pohľad maličkosti, ale aj tie dotvárajú celkový vizuál našich priestranstiev.“ konštatuje Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta.

    

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: