Nová Obchodná

Regulácia reklamy a nová značka štvrte

Hlavná nákupná ulica Bratislavy môže byť atraktívnejšia a prehľadnejšia. Občianske združenie Obchodná ulica a okolie nadviazalo unikátnu spoluprácu medzi miestnymi obchodníkmi, majiteľmi budov, samosprávou a pamiatkarmi, aby spoločne čelili vizuálnemu smogu. Spoločne tak od roku 2016 hľadajú cestu, ako postupne premeniť fasády budov podľa novej regulácie a tým zlepšiť imidž ulice a okolitej štvrte.

“Obchodná by mohla byť útulné, príjemné a oddychové korzo. Chceme ju zmeniť, aby bola gastronomickým a zábavným centrom mesta s lokálnym duchom. Chceme, aby sa tu dobre podnikalo, žilo, aby sa tu ľudia dobre cítili. Sprievodca NOVÁ OBCHODNÁ je začiatkom na cestu k tomu, aby sa to všetko naplnilo.”

NOVÁ OBCHODNÁ

Sprievodca pravidlami umiestnenia reklamných stavieb
a informačných zariadení na Obchodnej ulici a v okolí

Sprievodca umiestnením vonkajšej reklamy jednoducho vysvetľuje pravidlá a príklady vhodnej a nevhodnej reklamy na Obchodnej ulici. Ukáže, ako je možné umiestniť reklamu legálne a citlivo na fasády budov a prevedie vás procesom schvaľovania reklamy na rôznych úradoch.

Reklama na Obchodnej ulici vznikala doteraz postupne a organicky, bez priamej regulácie zo strany mesta a úradov pre ochranu pamiatok. Mestský pamiatkový ústav a Magistrát hlavného mesta Bratislavy ale upozorňujú, že v súčasnom stave je na Obchodnej ulici nelegálnej viac než 90 percent vonkajšej reklamy. Množstvo obchodníkov a majiteľov zatiaľ nevie o tom, že príslušné úrady považujú ich reklamné zariadenia za nelegálne alebo nerozumie, prečo sú za také považované.

Zameriavame sa preto na to, aby sme spoločne dosiahli konsenzus o tom, ako budú reklamné zariadenia na základe novej regulácie posudzované, a aby sa nastavili nástroje, ktoré umožnia umiestňovať reklamu efektívne. Zároveň tiež vytvárame podklady pre tvorbu novej značky Obchodnej ulice a jej susedstva ako celku. Hľadáme vhodnejšie, modernejšie formy reklamy a komunikačných nástrojov pre Obchodnú, mesto a užívateľov lokality.

Od novembra 2016 sa na základe odborne vypracovaného plánu uskutočňujú aktivity, na ktoré prizývame zástupcov všetkých zainteresovaných strán. Podnety, ktoré sme získali, boli použité pri tvorbe sprievodcu NOVÁ OBCHODNÁ a tvoria tiež základ ďalšej práce pri rozvoji našej štvrte a tvorbe jej značky.

Stretnutia pracovnej skupiny

Pracovnú skupinu tvoria zástupcovia samosprávy, pamiatkárov, obchodnej komunity, občianskeho združenia Obchodná ulica a okolie a odborníci na participáciu a branding.

Zápis zo zahájenia pracovnej skupiny 4.11.2018 nájdete tu.

Prvý workshop – “Reklama na Obchodnej, kam ďalej?”

V decembri 2016 sa U zeleného stromu stretli zástupcovia rôznych prevádzok, správcovia budov, zástupcovia pamiatkarov a samosprávy, aby si vymenili informácie o novej regulácii a konzultáciu, ako pamiatkári môžu vyjsť v ústrety obchodníkom a majiteľom, ktorí sa rozhodnú pre legalizáciu svojej reklamy.

Prezentácie a výstupy z workshopu nájdete tu.

Druhý workshop – “Nová Obchodná, predstavenie esencie značky”

V apríli 2017 sa členovia obchodnej komunity, odborníci a zástupcovia mesta opäť stretli. Predstavili sme esenciu značky novej štvrte Obchodná a spôsob novej regulácie Obchodnej ulice, a vo formáte facilitovaných pracovných stolov diskutovali o obsahu pripravovaného manuálu.

Prezentáciu a zápis z workshopu nájdete tu.

Výstava študentských prác a prechádzka Obchodnou ulicou s odborníkmi na pamiatkovú starostlivosť

V rámci projektu sme tiež spolupracovali s Fakultou architektúry STU. Projekty vystavené vo dvore Úľuvu ukázali, ako by vynikli architektonické hodnoty fasád, ak by sa prítomnosť reklamných zariadení čo najviac zregulovala.
Sprievodným podujatím výstavy bola prechádzka Obchodnou ulicou, pri ktorej sme sa spoločne s odborníkmi na ochranu pamiatok zastavili pri viacerých problematických miestach a spisovali ich doporučenia pre citlivejší prístup k umiestneniu reklamných zariadení.

Súčasťou projektu Nová Obchodná je zisťovanie ako ulicu vníma verejnosť. Sondou do identity lokality bol dotazník aj jednotlivé workshopy.

Výstupy poslúžia rozvíjaniu značky ulice a dlhodobému rozvoju lokality, a nájdete ich zhrnuté v dokumente „Esencia lokality Obchodná ulica„, ktorý pre OUAO spracovala brand management špecialistka ​Gabriela Veenstra Skorkovská

 

Neprehľadná a chaotická reklama, tzv. vizuálny smog je jedným z najväčších problémov Obchodnej ulice aj podľa prieskumov verejnej mienky aj aktuálnej socio-ekonomickej štúdie, ktorú v roku 2015 zadalo naše združenia a ktorú realizovalo londýnske štúdio Marko&Placemakers.

Aj medzi samotnými obchodníkmi a majiteľmi budov vnímame pochybnosti o tom, či je vonkajšia reklama v súčasnom stave skutočne efektívna a prináša ekonomický prínos. Podľa zistení štúdie má tiež väčšina obchodov zatiaľ len malé skúsenosti s inovatívnou propagáciou svojich produktov a služieb. Okrem prehľadnej a efektívnej vonkajšej reklamy v lokalite takmer absentujú s výnimkou portálu ObchodnaUlica.sk aj akékoľvek digitálne platformy, orientačné systémy a navigácie, alebo komunikácia v cudzom jazyku. Potenciál sa ukazuje aj v organizovaní obchodných a komunitných akcií, či susedských festivalov, ktoré by zasiahli aj do verejného priestoru.

 

Socioekonomická štúdia Obchodnej ulice
Marko&Placemakers, 2015
Stiahnite si kompletnú štúdiu tu.