• Madal Bal
    Musím vám (všetkým v teame združenia) vyjadriť poďakovanie za vašu prácu. Projekty na Obchodnej ulici majú absolútne viditeľné, pozitívne výsledky, ktoré Obchodnú skutočne dvíhajú na vyšší level. (Nemusím hovoriť, že bez vášho úsilia by sa v najbližších 20 rokoch nič nepohlo.) Naša prevádzka je pri vašich aktivitách fyzicky "tichá", napriek tomu vás zakaždým evidujeme a držíme palce. Nech sa vám stále darí!