V otázke riešenia „vizuálneho smogu“ na Obchodnej a tvorby nového brandu štvrte sme opäť o krok pokročili! Tešíme sa z podpory, ktorú projektu vyjadrilo mestské zastupiteľstvo, ktoré v júni svojím uznesením odporučilo magistrátu zaoberať sa nami predloženým projektom, v ktorom navrhujeme proces spolupráce na tvorbe novej regulácie vonkajšej reklamy. Aby sme dohodli ďalšie kroky pred…

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: