V otázke riešenia „vizuálneho smogu“ na Obchodnej a tvorby nového brandu štvrte sme opäť o krok pokročili!

Tešíme sa z podpory, ktorú projektu vyjadrilo mestské zastupiteľstvo, ktoré v júni svojím uznesením odporučilo magistrátu zaoberať sa nami predloženým projektom, v ktorom navrhujeme proces spolupráce na tvorbe novej regulácie vonkajšej reklamy.

Aby sme dohodli ďalšie kroky pred spustením procesu, mali sme 23. augusta 2016 spoločné stretnutie s PhDr. Ivom Štasselom z Mestského ústavu ochrany pamiatok a so zástupcami Magistrátu – hlavnou architektkou Ing. arch. Ingrid Konrad, RNDr. Katarínou Kučárovou a Ing. Jozefom Lavičkom z Oddelenia stratégie a projektov.

Veríme, že sa podarí do konca roku proces rozbehnúť, aby sa aj vaše podnety mohli odraziť v pripravovanej regulácii a koncepcii umiestňovania reklamy.

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: