Komplexnú otázku kriminality sme v tomto období neposunuli ďalej, ale v priebehu júla, niekoľko dní v auguste a potom celú jeseň bude na Poštovej a okolí zvýšená účasť policajtov kvôli predsedníctvu, teda konajúcim sa eventom. Čo dlhodobý problém nerieši, ale len odsúva, no budeme v tejto otázke a návrhoch na zlepšenie pokračovať.

Medzi prvé konkrétne kroky patrí Nahlasovací formulár priestupkov v našej štvrti – http://www.obchodnaulicaaokolie.sk/odkazprepoliciu/

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: