Milí priatelia Obchodnej ulice a okolia, v prieskume nás zaujímalo aj to, či by ste sa radi zapojili do našich pripravovaných projektov. Váš veľký záujem nás potešil. Pripravili sme nový projekt „Bezpečná Obchodná“, ktorého hlavným cieľom bola séria seminárov zameraných na verbálnu sebaobranu pri strete s agresorom (jedincom pod vplyvom omamných látok), ako aj osvete medzi adolescentmi a vplyve…

Milí priatelia Obchodnej ulice a okolia, okrem vašich postrehov nás zaujímalo aj to, či by ste aj vy sami mali záujem zmeniť Obchodnú na bezpečné miesto, kam sa budete radi vracať. Preto nás teší, že skoro 85% opýtaných chce pracovať na Novej bezpečnej Obchodnej. Sme radi, že nie ste ľahostajní, a že ste ochotní podporiť našu prácu…

Milí priatelia Obchodnej ulice a okolia, na predchádzajúcu otázku nadväzovala nasledovná otvorená otázka: „V prípade, že vnímate aktivitu magistrátu, ako by ste tieto aktivity popísali? Sú postačujúce? Aké riešenia by ste magistrátu odporučili Vy?“ Odpovede respondentov sa zhodovali v tom, že vnímajú zvýšenú PR aktivitu, posilnenie hliadok mestskej polície v problematických časoch. Kladne vnímané bolo aj vybudovanie…

Milí priatelia Obchodnej ulice a okolia, v prieskume sme sa zamerali aj na to, ako občania vnímajú prácu magistrátu. Odpovede na otázku: „Vnímate zmeny, ktoré magistrát začal vyvíjať pre zvýšenie bezpečnosti na Obchodnej ulici?“ neboli v roku 2019 veľmi lichotivé. Skoro 60% opýtaných vtedy prácu magistrátu vôbec neregistrovalo. Odvtedy však prebehlo viacero zmien, z ktorých bolo, azda najviditeľnejšou, otvorenie…

Milí priatelia Obchodnej ulice a okolia, V osviežovaní výsledkov prieskumu pokračujeme 😊.Veríme, že vás informácie zaujímajú, a že nám v komentároch zanecháte aj vaše vlastné postrehy. Naša druhá otázka bola primárne smerovaná na prevádzkovateľov podnikov na Obchodnej ulici: „Zmenili sa Vaše firemné obraty/počet zákazníkov na základe diania posledných dní?“ Skoro 30% majiteľov odpovedalo, že zmenu pociťuje. A keďže cieľom podnikania…

Milí priatelia Obchodnej ulice a okolia, už sme avizovali, že vám budeme postupne prinášať výsledky prieskumu z roku 2019. Tu je teda prvá otázka, ktorú sme našim respondentom položili: „Vnímate Obchodnú ulicu momentálne ako nebezpečnú a nevhodnú na podnikanie a nakupovanie?“ Na grafe nižšie vidíte, že viac ako polovica respondentov ju za nebezpečnú považuje. Už čoskoro vám prezradíme, či…

Milí priatelia Obchodnej ulice a okolia, pod vplyvom minuloročného diania na Obchodnej ulici naše združenie reagovalo na aktuálnu situáciu a na základe toho vznikla táto anketa. Dali sme si za cieľ zmapovať situáciu a vnímanie Obchodnej ulice, ale aj zistiť návrhy na zlepšenie priamo od širokej verejnosti. Intenzívne sme sa venovali zberu dát a ich analýze. Zdieľali sme s vami…

„Nová Obchodná“ predstavuje revitalizáciu Obchodnej ulice a jej okolia na miesto blízke návštevníkom, rodinám s deťmi, turistom a aj ako príjemné miesto na večerné posedenie. Projekt „Nová Obchodná” v sebe obsahuje: Zeleň na Obchodnej, pomoc s vizuálnym smogom na celej ulici, aktívnejšia čistota a hlavne „Bezpečná Obchodná”, na ktorom aktuálne pracujeme. Ďakujeme Vám veľmi pekne,…

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: