Milí priatelia Obchodnej ulice a okolia,

pod vplyvom minuloročného diania na Obchodnej ulici naše združenie reagovalo na aktuálnu situáciu a na základe toho vznikla táto anketa. Dali sme si za cieľ zmapovať situáciu a vnímanie Obchodnej ulice, ale aj zistiť návrhy na zlepšenie priamo od širokej verejnosti.

Intenzívne sme sa venovali zberu dát a ich analýze. Zdieľali sme s vami celý priebeh, a odteraz vám budeme postupne zverejňovať aj výsledky. Aktuálne sa pripravujeme na ďalší prieskum, ktorý by mal byť zhodnotením situácie a Obchodnej ulici po prvých krokoch, ktoré vykonal magistrát hl.mesta SR Bratislavy.

Dôvodom zberu dát a ich vyhodnocovania bude teda snaha o zhodnotenie efektívnosti doteraz uplatnených opatrení zo strany magistrátu s cieľom navrhovania konkrétnych riešení. A práve na tom bude postavený aj náš nový projekt. Veríme, že nás podporíte a do budúceho prieskumu sa opäť zapojíte.

Dáta sú najlepší spôsob pre navrhnutie riešení. Aj váš komentár môže byť totiž kľúčom pre zmenu k lepšiemu, a veríme, že sa nám podarí nájsť podporu k nášmu projektu, nakoľko už vieme, že zo strany Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy podporený momentálne nebude.

 

Celá prezentácia z prieskumu na stiahnutie po zadaní emailu.

(Vaše email adresa nebude podávaná tretím stranám)V prípade, že Vám nepríde notifikačný email, prosím aby ste poslali požiadavku na info@obchodnaulica.sk

Pozrite si video z verejného prieskumu na ulici.

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: