Milí priatelia Obchodnej ulice a okolia,

na predchádzajúcu otázku nadväzovala nasledovná otvorená otázka:

„V prípade, že vnímate aktivitu magistrátu, ako by ste tieto aktivity popísali? Sú postačujúce? Aké riešenia by ste magistrátu odporučili Vy?“

Odpovede respondentov sa zhodovali v tom, že vnímajú zvýšenú PR aktivitu, posilnenie hliadok mestskej polície v problematických časoch. Kladne vnímané bolo aj vybudovanie stanice mestskej polície na Obchodnej ulici. V rámci odporúčaní respondenti najčastejšie navrhovali zvýšiť čistotu a zeleň na ulici, ako aj eliminovanie problémových prevádzok a rýchleho občerstvenia.

Veríme, že ste si všimli, že na Obchodnej ulici už nastala prvá zmena, konkrétne vo dvore č. 64, ktorého majitelia starostlivo vyberali prevádzky, ktoré tam budú umiestnené, a zároveň prispôsobili fasádu charakteru ulice. Máme tu úžasnú prevádzku Nosene, ktorá svojou činnosťou podporuje renewable fashion, čím pomáha k ekologickému mysleniu nakupujúcich. Tešíme sa, že sa Nosene stalo prevádzkou na Obchodnej ulici.

Celá prezentácia z prieskumu na stiahnutie po zadaní emailu.

(Vaše email adresa nebude podávaná tretím stranám)V prípade, že Vám nepríde notifikačný email, prosím aby ste poslali požiadavku na info@obchodnaulica.sk

Pozrite si video z verejného prieskumu na ulici.

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: