Milí priatelia Obchodnej ulice a okolia,

v prieskume nás zaujímalo aj to, či by ste sa radi zapojili do našich pripravovaných projektov. Váš veľký záujem nás potešil. Pripravili sme nový projekt „Bezpečná Obchodná“, ktorého hlavným cieľom bola séria seminárov zameraných na verbálnu sebaobranu pri strete s agresorom (jedincom pod vplyvom omamných látok), ako aj osvete medzi adolescentmi a vplyve alkoholu na ich organizmus a psychický rozvoj.

Projekt v sebe zahŕňal rozsiahlu odbornú štúdiu a výstupné materiály zo seminárov a workshopov. Avšak aktuálne sme sa dozvedali, že nás projekt nebude Magistrátom hl.mesta SR Bratislavy podporený. Budeme hľadať ďalšie možnosti realizácie projektu, ktorý by bol praktickou pomocou pre celú štvrť, keďže máme záujem napĺňať náš cieľ  k transformácii Obchodnej – na peknú, priateľskú Obchodnú pre každého.

Každý názor, myšlienka či návrh je pre nás dôležitý v realizácii pripravovaného projektu.

Celá prezentácia z prieskumu na stiahnutie po zadaní emailu.

(Vaše email adresa nebude podávaná tretím stranám)V prípade, že Vám nepríde notifikačný email, prosím aby ste poslali požiadavku na info@obchodnaulica.sk

Pozrite si video z verejného prieskumu na ulici.

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: