Mestská časť Staré Mesto pripravuje návrh nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré sa bude týkať otváracích hodín prevádzok v Starom Meste. Celý návrh VZN si môžte prečítať TU Pripomienkovať ho je možné len do 11.9 v písomnej forme, elektronickej na adresu zuzana.ciernikova@staremesto.sk, alebo ústne do zápisnice v kancelárii spracovateľa č. 204. Do zastupiteľstva ide už…

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: