Mestská časť Staré Mesto pripravuje návrh nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré sa bude týkať otváracích hodín prevádzok v Starom Meste.

Celý návrh VZN si môžte prečítať TU

Pripomienkovať ho je možné len do 11.9 v písomnej forme, elektronickej na adresu zuzana.ciernikova@staremesto.sk, alebo ústne do zápisnice v kancelárii spracovateľa č. 204.

Do zastupiteľstva ide už 20.9.2016

Toto nariadenie môže zmeniť život nielen na Obchodnej, ale aj v celom Starom Meste, pripojte svoj názor!

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: