Ako sme Vám sľúbili, dňa 19.9. prebehlo ďalšie stretnutie k téme „urbanná bezpečnosť“. Stretnutia sa zúčastnili odborník na urbánnu bezpečnosť Vladimir Ondrejička a zástupca o.z. Dávid Čajko spolu s aj viceprimátorkou Bratislavy pani Farkašovskou ako zodpovednou za túto tému v našom kontexte. Dohodli sme sa, že sa ešte v tomto volebnom období nastolí tato otázka na Komisii pre ochranu verejného poriadku, po ktorej Vám predstavíme rad krokov, ktoré sa podarilo zrealizovať doteraz a ktoré konkrétne sa plánujú v najbližšom období.

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: