Milí priatelia Obchodnej,

ako sme avizovali pred dvoma týždňami nie je nám to jedno! V kontexte diania posledného obdobia a našej snahy posúvať veci ďalej, sme sa stretli s predstaviteľmi mesta a zorganizovali sme stretnutie všetkých dotknutých strán s cieľom posunúť otázku urbannej bezpečnosti do širšej diskusie a konkrétnych krokov. Len tie nás presvedčia o snahe veci riešiť zo strany zodpovedných.

Je to systémová otázka pre širšie územie, ktorému môžeme ísť pozitívnym príkladom a spoločne dosiahnuť pre Staré mesto a Obchodnú ulicu. Naším cieľom je spraviť Obchodnú ulicu a okolie opäť priateľským prostredím pre všetkých – obyvateľov, prevádzkovateľov a návštevníkov. Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať diskusie dňa 28. 6. 2018 v priestoroch Smart City Hub na tému urbanná bezpečnosť, na ktorej sme riešili kľúčové otázky bezpečnosti Obchodnej ulice a Starého mesta a zároveň sme otvorili diskusiu a ukázali prvé prezentácie participatívneho procesu tvorby revitalizácie námestíčka pred reštauráciou Ashoka (za hotelom Crowne Plaza Bratislava), kedže vnímame tento priestor ako strategický pre ďalší rozvoj celej štvrte.

Na túto tému Urbanná bezpečnosť v Smart City Hub diskutovali:
Primátor mesta Bratislava – JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.
Ing. Ivan Lechner – vedúci mestskej polície Bratislava
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., Centrum urbannej bezpečnosti, o.z.
Radovan Bránik – bezpečnostný analytik
RNDr. Anna Calpašová – vedúca oddelenia životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku mestskej časti Staré mesto
Milan Jajcaj – riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: