Regulácia reklamy a nový brand štvrte

„Veľmi nás teší a napĺňa, že naša vízia spájať ľudí a aktivity okolo Obchodnej ulice, ktorá začala už v roku 2007, sa postupne napĺňa. V tomto období sme vytvorili unikátny brand (značku) štvrte (ObchodnaUlica.sk), ktorá v tom čase nemala obdobu v regióne. V rámci tejto dlhodobej snahy, ktorá má viesť k socializácii a rekultivácii štvrte, sme opäť spolupracovali s odborníkmi, ktorí navrhli proces, ktorý je pozvánkou do novej éry Obchodnej ulice. Nová Obchodná je príležitosťou na spoluprácu všetkých strán, na riešení problému vizuálneho smogu a na tvorbe nového manuálu, podľa ktorého by sa mali na Obchodnej umiestňovať reklamy – s ohľadom na možnosti miestnych obchodníkov a vlastníkov budov a na pohľad pamiatkárov, architektov, ako aj inovátorov, ktorí vnímajú tento okamih ako príležitosť posunúť túto zónu do 21. storočia. Je to tiež príležitosť vytvoriť jej novú spoločnú značku a marketingovú komunikáciu, do ktorej sa aj vďaka našej expertíze veríme podarí vniesť aj najnovšie smart technológie.“ – Davy Čajko, zakladateľ Obchodná ulica a okolie, o.z.

Vizuálny smog a reklamný chaos sú jedným z najväčších problémov Obchodnej ulice podľa prieskumov verejnej mienky aj aktuálnej socio-ekonomickej štúdie, realizovanej štúdiom Marko&Placemakers pre Obchodnú ulicu a okolie. Tento názor vnímame medzi samotnými obchodníkmi a majiteľmi budov, ktorí začínajú pochybovať o tom, či vonkajšia reklama v súčasnom stave skutočne prináša ekonomický prínos. Podľa zistení štúdie má väčšina obchodov zatiaľ len malé skúsenosti s inovatívnou propagáciou svojich produktov a služieb. Okrem prehľadnej a efektívnej vonkajšej reklamy v lokalite takmer absentujú aj akékoľvek digitálne platformy (s výnimkou portálu ObchodnaUlica.sk), orientačné systémy a navigácie, alebo komunikácia v cudzom jazyku. Potenciál sa ukazuje aj v organizovaní obchodných a komunitných akcií, či susedských festivalov (typu Dobrý trh), ktoré by zasiahli aj do verejného priestoru.

Projekt Nová Obchodná otvára možnosť problém vizuálneho smogu riešiť prostredníctvom systematickej spolupráce medzi magistrátom Hlavného mesta Bratislavy, Mestským ústavom pamiatkovej ochrany, obchodníkmi a majiteľmi budov, ktorých čiastočne zastupuje občianske združenie Obchodná ulica a okolie. Cieľom projektu je skoordinovať potenciálne vysoko konfliktný problém tzv. vizuálneho smogu, zaangažovať do tejto iniciatívy obchodnú komunitu a rezidentov, hľadať spoločný konsenzus o budúcom vzhľade ulice medzi dotknutými stranami a komunikovať výsledky smerom k verejnosti.

Otvárame tak debatu na tému vizuálneho smogu a (ne)legálnosti reklamy v lokalite Obchodnej ulice. Mestský pamiatkový ústav a Magistrát hlavného mesta Bratislavy deklarujú, že v súčasnom stave je na Obchodnej ulici nelegálnej viac než 90 percent vonkajšej reklamy. Reklama na Obchodnej ulici vznikala doteraz postupne a organicky, bez akejkoľvek regulácie zo strany mesta a pamiatkových úradov. Množstvo obchodníkov a majiteľov zatiaľ nevie o tom, že príslušné úrady považujú ich reklamné zariadenia za nelegálne a nerozumie ani dôvodom prečo sú za také považované.

V projekte sa chceme v spolupráci so všetkými aktérmi zamerať na:

  • dosiahnutie konsenzu o kritériách posudzovania a novej regulácii vonkajšej reklamy
  • nastavenie nástrojov na realizáciu nových pravidiel efektívnej reklamy
  • tvorbu novej značky Obchodnej ulice a jej susedstva ako celku a hľadanie vhodnejších, modernejších foriem reklamy a komunikačných nástrojov pre Obchodnú, mesto a užívateľov lokality
  • vytvoriť manuál Obchodnej ulice, ktorý zohľadní požiadavky majiteľov budov, expertov na pamiatkovú ochranu, mesto. Manuál sa zameria na typológiu fasád a verejný priestor Obchodnej ulice, zároveň vizuálne definuje pravidlá reklamy pre budúcnosť.

Harmonogram procesu

November 2016

Koordinačné a prípravné stretnutia k projektu

Čítať viac

December 2016

1. Workshop – Reklama na Obchodnej, kam ďalej?

Čítať viac

Dotazník

Vyplniť dotazník

Január 2017

Interné pracovné stretnutia

Spracovanie dát z workshopu a dotazníka odborníkmi; stretnutie pracovnej skupiny.

Február 2017

2. workshop – “Nová Obchodná, predstavenie esencie značky”

Facilitované pracovné stoly s komunitou a ďalšími zúčastnenými stranami, kde sa predstaví esencia značky novej štvrte Obchodná (draft – predstaví OUAO) a spôsob novej regulácie Obchodnej ulice (prvý návrh) a spôsob umiestňovania reklamných stavieb (Hlavná architektka).

Presný čas a miesto workshopu oznámime.

Február – máj 2017

Interné pracovné stretnutia

Stretnutia odborníkov, pracovnej skupiny a obchodnej komunity.

Ciele stretnutí:

  • konzultácie medzi spracovateľmi manuálu a komunitou
  • zosúlaďovanie požiadavok pamiatkárov, magistrátu ohľadne fasád – príprava podkladov pre manuál Obchodnej ulice
  • tvorba zadania manuálu ulice

Apríl 2017

3. workshop – prezentácia konceptu manuálu a brandu Obchodnej

Ciele stretnutia:

  • konzultácia a pripomienkovanie návrhov manuálu Obchodnej a brandu
  • diskusia nad účinnými reklamnými nástrojmi

Presný čas a miesto workshopu oznámime.

Máj 2017

4. workshop – prezentácia finálnej verzie manuálu a brandu Obchodnej

Presný čas a miesto workshopu oznámime.

obchodna