Dňa 04.11.2016 od 15.00 – 17.00 hod sa uskutočnilo nulté stretnutie pracovnej skupiny v rámci plánovaného návrhu participatívneho procesu pre Obchodnú ulicu a okolie.

Na stretnutí prebiehala odborná príprava procesu.
Pracovnú skupinu tvoria zástupcovia samosprávy, pamiatkárov, obchodnej komunity, občianskeho združenia Obchodná ulica a okolie a odborníci na participáciu a branding.

 • Ivan Štassel – Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislavy
 • Ingrid Konrad – Hlavná architektka, Hlavné mesto SR Bratislava
 • Barbara Csibreiová – Odd. komunikácie a marketingu, Hlavné mesto SR Bratislava
 • Ján Mackovič – hlavný radca, Krajský pamiatkový úrad Bratislava
 • Anton Gábor – Referát územného plánu a rozvoja, MČ Bratislava – Staré Mesto
 • Juraj Martinčák – MTK, zástupca komunity – vlastník budov
 • Anton Novotný – McDonald’s, zástupca komunity – majiteľ prevádzky
 • Davy Čajko – Obchodná ulica a okolie, o.z., predseda
 • Milota Sidorová – konzultantka procesov, WPS Prague
 • Gabriela Veenstra Skorkovská – špecialistka na branding
 • Dominika Belanská – špecialistka na participáciu

Zápis zo stretnutia si môžete prečítať TU

O ďalších krokoch v procese regulácie reklamy a tvorbe brandu štvrte viac TU.

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: