MUNISS: Blíži sa slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a diskusia o budúcnosti Obchodnej ulice

Bratislava 26. mája 2017 ‒ V stredu 31. mája sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutoční vyhodnotenie 6. ročníka medziuniverzitnej študentskej súťaže MUNISS na tému SMART CITY a slávnostné vyhlásenie víťazov. Do súťaže, ktorá bola oficiálne spustená 30. novembra 2016 v Brne, sa zapojilo 6 tímov zo 4 univerzít a 2 krajín. Po doobednej oficiálnej časti a ocenení výherných tímov bude nasledovať poobedná neoficiálna časť pred hotelom Crowne Plaza Bratislava, kde za účasti vedenia mesta Bratislavy a Brna, predstaviteľov občianskeho združenia Obchodná ulica a okolie a odborníkov na riešenie verejných priestranstiev sa uskutoční verejná diskusia o budúcnosti Obchodnej ulice.

Hlavné mesto Bratislava disponuje širokou škálou možností, ktoré však v súčasnosti ako celok nefungujú tak, ako by mohli a ich prínos pre kvalitný život v meste je len čiastočný. „V zmysle metafory Rubikovej kocky môžeme povedať, že hoci sa Bratislava skladá z množstva dielov, ktoré „nehrajú rovnakými farbami“, môžu tvoriť jeden dômyselný a rozumne fungujúci celok,“informoval Vladimír Ondrejička z STU Bratislava, koordinátor MUNISS.

Z tohto dôvodu Magistrát hlavného mesta Bratislavy a Magistrát mesta Brno navrhlipre študentov ako súťažné zadanie dve témy a dve lokality, ku ktorým partnerské univerzity vytvorili zmiešané medzinárodné študentské tímy. Ich úlohou bolo navrhnúť vhodné “smart” riešenia na nimi zadané témy v mieste ich pôsobenia, pričom tímy vedené slovenskými lídrami riešili budúce smerovanie rozvoja Obchodnej ulice.

Súčasťou zadania bolo ukázať správny prístup a smer ako „poskladať“ jednotlivé časti tak, aby sa Bratislava ako celok stala rozumným mestom schopným využiť svoj potenciál pre tvorbu podmienok, ktoré smerujú k nárastu kvality života obyvateľov, návštevníkov, ale i životného priestoru pre podnikateľov.

Po 5-mesačnej práci tímov, spojenej s odbornými workshopmi, konzultáciami s domácimi aj zahraničnými expertmi, boli odovzdané výsledné návrhy týkajúce sa Obchodnej ulice na posúdenie odbornej komisii, ktorú tvorili zástupcovia mesta a STU.

Práve Obchodnej ulice sa bude týkať aj neformálna časť, ktorá bude nasledovať po oficiálnej časti v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (od 10:00 h do 11:30 h) , na ktorej budú jednotlivé tímy prezentovať svoje smart riešenia tohto verejného priestranstva a súčasne budú ocenené víťazné tímy vybrané odbornou komisiou spomedzi posudzovaných návrhov riešenia jednej z najlegendárnejších ulíc Bratislavy.

Verejné podujatie s príznačným názvom o Obchodnej na Obchodnej sa bude konať v poobedňajších hodinách od 13:00 h do 17:00 hv priestore na Obchodnej ulici pred hotelom Crown Plaza Bratislava. Tu sa v čase od 13:30 h do 15:30 h uskutoční moderovaná diskusia s verejnosťou, na ktorej budú prítomní: primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, námestník Brna pre oblasť Smart City Miroslav Kacer, hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad, garant súťaže Maroš Finka a generálny riaditeľ občianskeho združenia Obchodná ulica a okolie Dávid Čajko a bude zameraná na budúce smerovanie Obchodnej ulice.

Súčasťou neformálneho podujatia realizovanom v spolupráci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Ústavu manažmentu STU a občianskeho združenia Obchodná ulica a okolie, budúaj prezentácie návrhov jednotlivých študentských tímov, ktorí pracovali na riešení Obchodnej ulice v rámci medziuniverzitnej súťaže MUNISS. Budú mať možnosť dať svoj hlas riešeniu, ktoré ich osloví najviac. Verejnosť sa bude môcť zapojiť do plánovania budúcnosti Obchodnej ulice prostredníctvom interaktívnej plánovacej hry a tiež sa bude mať možnosť dozvedieť aj to, ako „sa rodia“ priestoroví plánovači.

Na slovenskej strane projekt realizoval Ústav manažmentu STU pod gesciou hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré túto súťaž aj financovalo.Viedeň vystupovala tento rok v pozícii pozorovateľa súťaže, ktorej cieľom bolo prepojiťvzdelávania s praxou a prehĺbiť spoluprácu medzi univerzitami a zároveň susedskými mestami Brnom a Bratislavou.

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: