„Bratislava je mladé mesto, ale s bohatou históriou. Tohto roku navyše oslavuje 25. výročie svojej existencie ako hlavného mesta samostatného Slovenska. Ako moderná európska metropola chceme našim obyvateľom prinášať kvalitnejšie podmienky pre život,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Z tohto dôvodu spolupracujeme na riešeniach niektorých bratislavských problémov, kam patrí aj revitalizácii verejných priestranstiev, s akademickou obcou či občianskymi združeniami, pričom túto vzájomnú spoluprácu považujem za veľmi inšpiratívnu, smart a teším sa z nej,“ doplnil primátor Bratislavy.

Ako povedal odborný garant súťaže prof. Maroš Finka: „Smart city nie je o technológiách, ale i o rozumnom prístupe a spolupráci. Súťaž Muniss, ako i dnešné podujatie ukazuje, že mestá, Bratislava aj Brno, chcú byť rozumné a vykročili správnym smerom.“

Víťazné tímy, ktoré riešili tému Obchodnej ulice, si z rúk viceprimátorky Bratislavy Ľudmily Farkašovskej prevzali ceny. Boli medzi nimi študenti Ústavu manažmentu STU  a Fakulty architektúry STU a partnerských univerzít z Brna. Kvalita návrhov bola veľmi vysoká a každý z nich prinášal riešenia zacielené na rôzne problémy v rôznych  časových horizontoch, i preto sa hodnotiaca komisia rozhodla aj v tomto ročníku udeliť 2 prvé miesta. Viacerí zahraniční hostia sa pozitívne vyjadrili ku kvalite prezentovaných výstupov ako i inšpiratívnych podnetoch, ktoré si z podujatia odnášajú.

Všetky riešenia študentov nájdete tu.

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: