Na komisii územného a strategického plánovania sme to 14.6 na magistráte potiahli s poslancami do pol desiatej, ale Obchodná sa dostala na rad! A komisia po našej prezentácii svojim uznesením odporučila, aby sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo riešením regulácie reklamy – v súlade s nami navrhovaným participatívnym procesom, do ktorého budú zapojení všetci, ktorých sa téma týka, vrátane prevádzok na Obchodnej.

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: