S podporou starostu Mestskej časti Staré Mesto, pána Radoslava Števčíka a za osobnej účasti primátora Ivo Nesrovnala sa 28. a 29. mája 2015 uskutoční  workshop zameraný na riešenie najpálčivejších problémov Obchodnej ulice. Na programe budú témy ako čistota, bezpečnosť či kultivovanejší vzhľad. Organizátori pozývajú na neverejné podujatie majiteľov budov a zástupcov miestnych prevádzkovateľov, ktorým leží na srdci premena ulice na návštevnícky príťažlivé a pulzujúce miesto.

Workshopu sa okrem zástupcov mesta a mestskej polície zúčastnia aj architekti Milota Sidorová a Igor Marko, ktorí prispejú skúsenosťami z revitalizácií mestských zón v Prahe a v Londýne. Účastníci budú spoločne hľadať optimálny koncept, konkrétne opatrenia a projekty.  Davy Čajko, zakladateľ platformy ObchodnaUlica.sk, o cieľoch akcie: „V úzkej a konštruktívnej spolupráci so všetkými zainteresovanými chceme prinavrátiť Obchodnej ulici niekdajší lesk. Zmeniť ju na vyhľadávanú, príjemnú a bezpečnú lokalitu.“

Časový harmonogram workshopu pre oba dni

Oficiálna pozvánka

© 2015-2018 Obchodná ulica a okolie o.z.

Sledujte nás: